MijnOverheid.nl

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : MijnOverheid.nl
Definitie  : Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken.
Object ID  : 5c44d6da-3a8b-4331-b66e-cb2ae375649e
Object ID_nl  : 5c44d6da-3a8b-4331-b66e-cb2ae375649e
Original ID  : id-5c44d6da-3a8b-4331-b66e-cb2ae375649e
Semanticsearch  : mijnoverheid.nl
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: