Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Behandelen aanvraag en melding

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Behandelen aanvraag en melding
Behandelen aanvraag en melding
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). (ApplicationService) Verzoek afhandelen De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationService) Verzoeknotificatie ontvangen Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal stelsel Omgevingswet realiseert. (ApplicationService) Samenwerkingfunctionaliteit BusinessActor Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent ApplicationComponent Besluitenregistratiecomponent Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 20-12-2021 21:48:43 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-12-2021 21:48:43 CET
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Behandelen aanvraag en melding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-4faa064e-c3d6-4a99-abd6-250795d2981b
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Behandelen aanvraag en melding
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Titel view SWC  : Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Behandelen aanvraag en melding
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 4faa064e-c3d6-4a99-abd6-250795d2981b
Object ID  : 4faa064e-c3d6-4a99-abd6-250795d2981b
Object ID_nl  : 4faa064e-c3d6-4a99-abd6-250795d2981b
Original ID  : id-4faa064e-c3d6-4a99-abd6-250795d2981b
Semanticsearch  : behandelen aanvraag en melding
Elementen  : 
Relaties  :