Beoordelen urgentie

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een urgentie situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd, of moeten eventueel noodmaatregelen worden getroffen om schade en/of letsel te voorkomen of te beperken. (BusinessProcess) Beoordelen urgentie Om een juist beeld te krijgen van de urgentie kan advies van ketenpartners gewenst zijn. (BusinessService) Advies urgentie Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Hoewel het bedrijfsproces voor het behandelen van een incidentmelding op hoofdlijnen gelijk is aan dat van het behandelen van een formeel handhavingsverzoek, zijn er verschillen. Bij een formeel handhavingsverzoek is minder ruimte voor prioriteitsstelling. De gemeente moet --binnen de wettelijk gestelde termijn-- een formeel besluit nemen over handhaving, en wanneer er inderdaad sprake is van een overtreding dan moet de gemeente in beginsel ook handhaven, in tegenstelling tot bij een 'gewone' incidentmelding; daarbij kan de gemeente besluiten om niet handhavend op te treden. Vanwege deze verschillen is het belangrijk vroegtijdig te onderkennen van welk van de twee varianten sprake is. (BusinessProcess) Beoordelen incidentmeldin- g of handhavingsv- erzoek Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de urgentie van de situatie. (BusinessProcess) Advies urgentie OrJunction ServingRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:54:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:54:42 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Beoordelen urgentie
Definitie     Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een urgentie situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd, of moeten eventueel noodmaatregelen worden getroffen om schade en/of letsel te voorkomen of te beperken.
Nestingniveau     04
VolgordeId     023-010-020-010
Object ID     4c21cd7e-7146-45f1-8d24-48ab84f3d8aa
Object ID     4c21cd7e-7146-45f1-8d24-48ab84f3d8aa
Object ID_nl     4c21cd7e-7146-45f1-8d24-48ab84f3d8aa
Original ID     id-4c21cd7e-7146-45f1-8d24-48ab84f3d8aa
Semanticsearch     beoordelen urgentie
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:13.