003 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 003 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
003 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Publiceren van verordening/plan/legger/peilbesluit, informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp. (BusinessProcess) Voorbereiden wijzigen verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten verordening/plan/leg- ger/peilbesluit Verplicht als gevolg van beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk, provincie of waterschap. (BusinessEvent) Beleidsdoorwerking Wens vanuit eigen organisatie om verordening/plan/legger/peilbesluit op te stellen of aan te passen. (BusinessEvent) Eigen initiatief Wens tot aanpassing naar aanleiding van een plan van een initiatiefnemer. (BusinessEvent) Verzoek initiatiefnemer BusinessEvent Verordening/plan/leg- ger/peilbesluit gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-01-2020 09:51:23 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 07-01-2020 09:51:23 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 003 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-4a1a3b5d-0c59-49fc-a9a0-d88d13c40f46
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 003 Wijzigen verordening/plan/ legger/peilbesluit
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 4a1a3b5d-0c59-49fc-a9a0-d88d13c40f46
Titel view SWC  : BA Uitwerking deelprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :