LVBB

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object LVBB, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Koppelvlak voor het Toepasbaar opvragen Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdocu- ment Toepasbaar opvragen Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdocu- ment presenteren Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocu- ment aanbieden Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocu- ment opvragen Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent FlowRelationship Aanleveren wijzigingen omgevingsdocumenten RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Opvragen van omgevingsdocumenten Deze svg is op 09-06-2021 09:31:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2021 09:31:02 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : LVBB
Definitie  : Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
Toelichting  : De Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB), waar het Register Omgevingsdocumenten onderdeel van is, biedt alle functionaliteiten om besluiten te ontvangen, valideren, bekendmaken, consolideren en beschikbaar stellen als besluiten en geconsolideerde regelgevingen. De LVBB wordt ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet, maar de ambitie is deze voor alle wet- en regelgeving van Nederland in te zetten. Het LVBB is wordt een e-overheidsbouwsteen
Object ID  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Object ID_nl  : 49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Original ID  : id-49b7255f-0217-4a0c-b23f-125c97252948
Semanticsearch  : lvbb
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (2):Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: