Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing. * VRAAG: overlap met zaakgericht werken? (Requirement) VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaan- vragen en meldingen Grouping Generieke ondersteuning bij toezicht Grouping Generieke ondersteuning bij handhaving Requirement VMG016001 Kunnen monitoren van statussen Requirement VMG016002 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraag proces Requirement VMG016003 Kunnen doen van termijnbewakin- g zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen. Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 03:36:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 03:36:40 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces
Definitie  : Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing.
  • VRAAG: overlap met zaakgericht werken?
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 45a26d59-b045-4205-a128-7d9d945941e4
Relaties  :  Onderdeel van:


Wordt gerealiseerd door:


Bestaat uit:


Komt voor op   :  ArchiMate views: