Bericht aanvraag of melding

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationServices > Bericht aanvraag of melding
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
REST/JSON, Met toegangsbeperking, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Bericht aanvraag of melding Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Een gebruikerstoepassing is in het Digitaal Loket Omgevingswet geïntegreerd en neemt de opmaak van het Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) over. Dit geeft de gebruiker een integrale gebruikerservaring waardoor deze de indruk heeft dat het om een enkele applicatie gaat. De gebruiker geeft via de gebruikersinterface aan wat hij wil. (ApplicationComponent) Digitaal omgevingsloket- (DSO-LV) FlowRelationship (aan)vraag FlowRelationship (aan)vraag RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship aanvraag FlowRelationship initiafief FlowRelationship initiatief Aanvraag via nieuwe versie van StUF-LVO. Bericht betreft een notificatie op basis waarvan de gemeente via API's aanvullende informatie bij het DSO kan opvragen. (FlowRelationship) notificatie aanvraag Deze svg is op 03-06-2019 10:39:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 10:39:13 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Bericht aanvraag of melding
Definitie  : REST/JSON, Met toegangsbeperking, Gebruikerstoepassing, PR12
Object ID  : 42edbcdc-ecf3-4861-8001-1d0fd100bf5b
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: