Ontwikkelen omgevingsvisie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Ontwikkelen omgevingsvisie
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een programma met maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsprogr- amma BusinessEvent Omgevingsvisie gereed Wens vanuit eigen organisatie om de omgevingsvisie te ontwikkelen of aan te passen. (BusinessEvent) Wens opstellen/aanpa- ssen omgevingsvisie (Naamloze procescluster voor groeperen van de primaire planvormingsprocessen) (BusinessProcess) (Naamloos element) Processen m.b.t. het ontwikkelen van beleid, zowel visie/langetermijn alsook de concrete uitwerking in toepasbare regels, en het voorlichten en beantwoorden van vragen over het beleid. (BusinessProcess) Beleidsontwikk- eling en regelgeving Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsvisie Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsvisie Vaststellen opdracht, organiseren van participatie en andere input, en vastleggen daarvan in uitgangspunten voor de omgevingsvisie. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen omgevingsvisie BusinessEvent Start vaststellen omgevingsvisie BusinessEvent Vaststellen omgevingsvisie gereed Publiceren van de omgevingsvisie en informeren van belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken omgevingsvisie Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het wijzigen van het omgevingsplan of -verordening. (TriggeringRelationship) 1 Een vastgestelde omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor het ontwikkelen van een omgevingsprogramma. (TriggeringRelationship) 2 TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 15-01-2020 11:55:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 15-01-2020 11:55:57 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwikkelen omgevingsvisie
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.
Toelichting  : Het vaststellen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving.
Object ID  : 4272daa3-3aee-4f65-a818-44c49e3650ef
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: