Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
*VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? *VRAAG: VTH gegevens verder specificeren? (Requirement) VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties Grouping Generieke ondersteuning bij handhaving Grouping Generieke ondersteuning bij toezicht Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaan- vragen en meldingen Requirement VMG013003 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisrati- ecomponent Requirement VMG013001 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistr- atiecomponent Requirement VMG013008 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcompo- nent Requirement VMG013002 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen en meldingenregist- ratie component Requirement VMG013006 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregist- ratie component Requirement VMG013005 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Requirement VMG013004 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregi- stratiecompone- nt Requirement VMG013007 Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiec- omponent Requirement VMG013009 Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 19:21:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 19:21:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
Definitie  : *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie?
 • VRAAG: VTH gegevens verder specificeren?
Toelichting  : Suggesties:
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratie component
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties
 • Projectstatus  : Gewijzigd (groot)
  Object ID  : 417e2753-e68b-4b0a-a201-c349e75df7f3
  Relaties  :  Onderdeel van:


  Wordt gerealiseerd door:


  Bestaat uit:


  Komt voor op   :  ArchiMate views: