VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
*VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie? *VRAAG: VTH gegevens verder specificeren? (Requirement) VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties Grouping Generieke ondersteuning bij toezicht Grouping Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaan- vragen en meldingen Grouping Generieke ondersteuning bij handhaving Requirement VMG013002 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen en meldingenregist- ratie component Requirement VMG013001 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistr- atiecomponent Requirement VMG013008 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcompo- nent Requirement VMG013007 Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiec- omponent Requirement VMG013003 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisrati- ecomponent Requirement VMG013006 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregist- ratie component Requirement VMG013009 Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties Requirement VMG013005 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Requirement VMG013004 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregi- stratiecompone- nt CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-06-2019 04:02:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-06-2019 04:02:55 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
Definitie  : *VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie?
 • VRAAG: VTH gegevens verder specificeren?
Toelichting  : Suggesties:
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratie component
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiecomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcomponent
 • Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties
 • Projectstatus  : Gewijzigd (groot)
  Object ID  : 417e2753-e68b-4b0a-a201-c349e75df7f3
  Relaties  :  Onderdeel van:


  Bestaat uit:


  Komt voor op   :  ArchiMate views: