Grote wijziging?

Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) Na accordering van de uitgangspunten door het College en eventueel vaststelling daarvan door de Gemeenteraad is de voorbereidingsfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn de uitgangspunten voor het vervolg en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor het opstellen van het (voor)ontwerp van de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Uitgangspunte- n gereed Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit OrJunction TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship eenvoudige wijziging Deze svg is op 25-04-2023 11:34:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 11:34:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
OrJunction
Documentation   :  Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-020-010-010
Object ID   :  40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Object ID_nl   :  40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Original ID   :  id-40d65944-b1d8-457e-9aeb-09028d8c9ba7
Semanticsearch   :  grote wijziging?
Relaties


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:44.