Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Afstemming inhoudelijk

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Afstemming inhoudelijk
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Afstemming inhoudelijk
Definitie  : Bij het uitvoeren van een integrale afweging van de argumenten voor en tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden (voor zover ze bekend zijn) nadere toelichting geven op hun argumenten en bezwaren en kunnen nadere afspraken gemaakt worden tussen initiatiefnemer en belanghebbenden.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-015-010
Object ID  : 401d3c29-ed04-467c-afa2-a6feb2b46511
Object ID  : 401d3c29-ed04-467c-afa2-a6feb2b46511
Object ID_nl  : 401d3c29-ed04-467c-afa2-a6feb2b46511
Original ID  : id-401d3c29-ed04-467c-afa2-a6feb2b46511
Semanticsearch  : afstemming inhoudelijk
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: