Vergunningverlener

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Vergunningverlener
Definitie  : Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking.
Object ID  : 3a13d35c-e926-4971-af64-7f530b577200
Object ID_nl  : 3a13d35c-e926-4971-af64-7f530b577200
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: