Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

T3. Ondersteunen uitvoeren toezicht

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > T3. Ondersteunen uitvoeren toezicht
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Requirement T3. Ondersteunen uitvoeren toezicht Requirement T322 Kunnen categoriseren van geconstateerde overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstr- ategie Requirement T323 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen op basis van lokaal uitvoeringsbelei- d. Requirement T303 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan vastleggen en beoordelen geconstateerde situatie Requirement T311 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies Requirement T344 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advi- es voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie. Requirement T301 Kunnen vastleggen van de geconstateerde situatie in een toezichtrapport- , inclusief evt. foto- en videomateriaal Requirement T312 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag Requirement T321 Kunnen registeren en categoriseren van geconstateerde overtredingen m.b.t. activiteit en regelgeving Requirement T302 Kunnen registreren van het toezichtrapport als formeel, vastgesteld document. Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 19:22:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 19:22:29 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities