Toepasbareregels DSO-LV

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbarereg- els DSO-LV Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Omschrijving: Toepasbare regels is de DSO component waaraan (lokale) kunnen worden aangeleverd ten behoeven van vragenbomen in het loket. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het maken en aanleveren van toepasbare regels omvat binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: * IMTR - DSO Informatiemodel Toepasbare Regels * STTR - DSO Standaard Toepasbare Regels * DMN - Decision Model and Notation Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * HTML (n.b. slechts voor opmaak van toelichtende tekst bij regels) * BWB (*) * JDCR (*) * ECLI (*) (*) Wordt in de toekomst geïmplementeerd. Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Toepasbar- e regels DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T7 Verifieren toepasbare regels (STTR) DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T9 ActiviteitBepale- nsService DSO-LV service voor bepalen conclusie aanvraag op basis van toepasbare regels. Service wordt o.a. binnen DSO-LV door Omgevingsloket gebruikt. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T11 Bepalen conclusie DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T6 Functionelestru- ctuur DSO-LV service voor het bepalen van het juiste BG op basis van uitvraag. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorga- nisatie ApplicationComponent Gegevens en informatie producten beschikbaarstell- en Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt DSO-LV service voor het aanleveren van toepasbare regels volgens STTR. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMSI) (ApplicationService) T8 Aanleveren toepasbare regels (STTR) Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbarereg- elsbeheer component De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els ServingRelationship FlowRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship hallo (FlowRelationship) regels FlowRelationship toepasbare regels FlowRelationship toepasbare regels FlowRelationship transformatie Deze svg is op 20-07-2019 18:16:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 18:16:09 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Toepasbareregels DSO-LV
Definitie  : Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden.
Toelichting  : Niet voor alle regels is het altijd mogelijk om deze op een eenvoudige manier te vertalen voor eindgebruikers. Soms zitten er in regels voorwaarden waarvoor interpretatie noodzakelijk is of laten regels afwegingsruimte. In dit soort gevallen zal de conclusie zijn dat de gebruiker een aanvraag moet indienen, zodat het bevoegd gezag de afweging kan maken
Object ID  : 339d77a5-efc0-4a51-b844-a3de86fd0c1e
Relaties  : 
Toegewezen functies (6):

Is gerelateerd aan (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: