Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Advies opstellen beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Advies opstellen beschikking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking. (BusinessService) Advies opstellen beschikking Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder bestuursdwang en de bestuursdwang is daarwerkelijk toegepast, dan kan de gemeente de kosten van het toepassen van de bestuursdwang verhalen op de overtreder. Daarvoor dient een kostenverhaalsbeschikking te worden opgesteld. Kostenverhaal is alleen mogelijk wanneer een begunstigingstermijn is ingesteld (en verlopen). Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder dwangsom en de dwangsom is daadwerkelijk verbeurd, dan kan de gemeente de dwangsom vorderen. De betalingstermijn van zes weken start per de datum van verbeurte van de dwangsom (evenals overigens de verjaringstermijn). Die datum moet daarom goed worden gedocumenteerd en onderbouwd. Een invorderingsbeschikking is strikt genomen niet nodig voor de verplichting tot betalen van de dwangsom, maar wel voor een invorderingstraject (of wanneer een belanghebbende daarom verzoekt). Het kan zinvol zijn eerst een gewone nota naar de overtreder te sturen; wanneer die betaald wordt, is een invorderingsbeschikking niet nodig. In plaats van de invorderingsbeschikking kan ook een beschikking tot opheffing of opschorting van de last onder dwangsom worden opgesteld, wanneer de overtreder daarom heeft verzocht (en de gemeente dat verzoek wil honoreren). (BusinessProcess) Opstellen beschikking Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 22-01-2022 12:40:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-01-2022 12:40:16 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Advies opstellen beschikking
Definitie  : Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-026-100
Object ID  : 3317a890-cdd6-4b40-b2df-f25dff500c7a
Object ID  : 3317a890-cdd6-4b40-b2df-f25dff500c7a
Object ID_nl  : 3317a890-cdd6-4b40-b2df-f25dff500c7a
Original ID  : id-3317a890-cdd6-4b40-b2df-f25dff500c7a
Semanticsearch  : advies opstellen beschikking
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: