DLO beheerportaal

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO Beheren worden alle beheertoepassingen ontsloten. Dit is minimaal een doorverwijzing naar een achterliggende applicatiecomponenten en maximaal een geïntegreerd onderdeel van het DLO Beheren. Bij voorkeur heeft het DLO Beheren dezelfde look & feel als het Digitaal Loket Omgevingswet. (ApplicationComponent) DLO beheerportaal Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket ApplicationComponent Gebruikerstoep- assingen REST/JSON, Open met Garanties, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Ontsluiten map REST/JSON, Open zonder Garanties, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Indienen storing of verzoek REST/JSON, Open met Garanties, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Beheren map REST/JSON, Open met Garanties, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Zoeken REST/JSON, Open met Garanties, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Uploadservice REST/JSON, Met Toegangsbeperking, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Toevoegen bestanden REST/JSON, Open zonder Garanties, Portaal en CMS, PR02 (ApplicationService) Indienen terugmelding AssociationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 23-08-2019 07:51:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 07:51:28 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : DLO beheerportaal
Definitie  : Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO Beheren worden alle beheertoepassingen ontsloten. Dit is minimaal een doorverwijzing naar een achterliggende applicatiecomponenten en maximaal een geïntegreerd onderdeel van het DLO Beheren. Bij voorkeur heeft het DLO Beheren dezelfde look & feel als het Digitaal Loket Omgevingswet.
Toelichting  : Onderstaande gebruikerstoepassingen zijn gedefinieerd binnen het DLO-Beheren:

Beheer interface catalogus; Beheer interface toepasbare regels; Beheerfunctionaliteit CMS; Beheerfunctionaliteit DMS; Beheerfunctionaliteit portalen; Beheerfunctionaliteit zoeken;

Beheer sessiemanagement
Object ID  : 32b729ba-53ff-4c41-bd57-d1586bb0737c
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Komt voor op   :  ArchiMate views: