Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)
Definitie  : De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld wanneer er beleidsgevoelige zaken spelen. Hoewel in dit procesmodel niet expliciet gemaakt zal in beleidsgevoelige zaken eerder al contact gewenst zijn met de bestuurders.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-020-020-065
Object ID  : 2e27f764-ed5c-45fb-9562-396785f62443
Object ID  : 2e27f764-ed5c-45fb-9562-396785f62443
Object ID_nl  : 2e27f764-ed5c-45fb-9562-396785f62443
Original ID  : id-2e27f764-ed5c-45fb-9562-396785f62443
Semanticsearch  : vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk)
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: