veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-2c6946b6-139d-4106-8063-d6aae9118313
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
In veruit de meeste gevallen zal een melding eenvoudig van aard zijn en direct toegewezen kunnen worden aan de geschiktste behandelaar, eventueel zelfs geautomatiseerd op basis van het door de indiener vermelde onderwerp. In andere gevallen is de situatie complexer en is afstemming gewenst om te bepalen hoe en door wie de melding het beste kan worden behandeld. Bij complexe zaken kan een 'behandelteam' voor de specifieke casus samengesteld worden uit deskundigen van de diverse relevante disciplines. Deze triage kan in diverse werkvormen worden gedaan; een voorbeeld is een 'integrale intaketafel' waarbij de diverse disciplines frequent met elkaar om de tafel zitten om binnengekomen zaken te bespreken en toe te wijzen aan een hoofdbehandelaar en eventuele medebehandelaren. (BusinessProcess) Triage en toewijzen aan hoofdbehande- laar Met name bij handhavingsverzoeken maar ook bij andere meldingen is het goed om een ontvangstbevestiging te versturen, zodat de indiener weet dat zijn/haar melding ontvangen is en dat de gemeente de gaat beoordelen. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbev- estiging TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:54:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:54:10 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Versturen ontvangstbevestiging (BusinessProcess)
Naar   :  Triage en toewijzen aan hoofdbehandelaar (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-2c6946b6-139d-4106-8063-d6aae9118313
Object ID   :  2c6946b6-139d-4106-8063-d6aae9118313
Object ID_nl   :  2c6946b6-139d-4106-8063-d6aae9118313
Original ID   :  id-2c6946b6-139d-4106-8063-d6aae9118313
Semanticsearch   :  id-2c6946b6-139d-4106-8063-d6aae9118313
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:39.