Gemeentelijk-omgevingswetloketcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Gemeentelijk-omgevingswetloketcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gemeentelijk-omgevingswetloketcomponent
Definitie  : Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV.
Toelichting  : Nieuw. Denk hierbij aan specifieke aanvragen, bv uit de lijst van top-omgevingswet-taken. Voorwaarde is wel dat de verplichte DSO-LV services worden gebruikt zoals het aanmelden en indienen vergunning. Dat betekent dus, dat de aanvraag of melding niet gelijk het gemeentelijke systeem in gaat, maar eerst aangeboden wordt aan het DSO-LV en dan weer retour komt om in het gemeentelijke systeem geregistreerd te worden.
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 2bb137e8-7611-4264-a2b0-4ad2b5933f35
Object ID  : 2bb137e8-7611-4264-a2b0-4ad2b5933f35
Object ID_nl  : 2bb137e8-7611-4264-a2b0-4ad2b5933f35
Original ID  : id-2bb137e8-7611-4264-a2b0-4ad2b5933f35
Semanticsearch  : gemeentelijk-omgevingswetloketcomponent
Relaties  : 
Verstuurt gegevens naar (1):

Ontvangt gegevens van (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: