Data-analyse-en-monitoringcomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Data-analyse-en-monitoringcomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Data-analyse-en-monitoringcomponent
Object ID  : 25c67368-3d4b-46dc-b8e5-e614750b6ba4
Object ID_nl  : 25c67368-3d4b-46dc-b8e5-e614750b6ba4
Original ID  : id-25c67368-3d4b-46dc-b8e5-e614750b6ba4
Semanticsearch  : data-analyse-en-monitoringcomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: