015P Behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 015P Behandelen vergunningaanvraag
015P Behandelen vergunningaanvraag
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent BusinessEvent Aanvraag vergunning ontvangen BusinessEvent Vergunning aanvraag afgehandeld Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunning-aanvraag Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning-aanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning aanvraag Leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunning-aanvraag In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl De aanvraag voor de vergunning wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) TriggeringRelationship De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship Middels de output management component kunnen aanvrager en betrokkenen op de hoogte gebracht. (ServingRelationship) De Samenwering DSO wordt mogelijk gebruikt als meerdere bevoegd gezagen betrokken zijn bij de vergunning aanvraag. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt om het vergunningen proces te ondersteunen. (ServingRelationship) De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Een vergunning aanvraag wordt middels het omgevingsloket bij de gemeente ingediend. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-07-2019 21:34:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:34:22 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
Projectstatus
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 015P Behandelen vergunningaanvraag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-247b65ac-974d-4e6f-8d75-8453cbfc8cb3
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 015P Behandelen vergunningaanvraag
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Extern Object ID  : dc1f3a32-ad7f-42e8-9dcc-fff64b513fbf
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 247b65ac-974d-4e6f-8d75-8453cbfc8cb3
Titel view SWC  : Proces - 015 Behandelen vergunningaanvraag
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :