V4. Ondersteunen bij bekendmaken besluit vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > V4. Ondersteunen bij bekendmaken besluit vergunningaanvraag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : V4. Ondersteunen bij bekendmaken besluit vergunningaanvraag
Definitie  : Ondersteuning bij leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden.
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 20681827-9378-4007-b08a-36495e1033dd
Relaties  :  Onderdeel van:


Bestaat uit:


Komt voor op   :  ArchiMate views: