Viewercomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercompone- nt Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen plaatsen van opmerkingen plaatsen bij tekst of kaart welke door andere gebruikers kan worden gezien. Toelichting: * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven. (Requirement) OBV04 Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave; * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBV01 Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave (Requirement) OBV02 Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Zelfde requirement als OBR02, maar dan voor de viewercomponent. Hier opgenomen zodat een organisatie die haar plan uitbesteed voldoende heeft aan alleen een publicatie- en viewercomponent. * requirments geupdate in versie 1.1. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent of een andere gemeentelijke viewercomponent. De viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst en/of kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard. (FlowRelationship) 6 RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-06-2021 23:37:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-06-2021 23:37:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Viewercomponent
Definitie  : Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.
Object ID  : 1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
Object ID_nl  : 1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
Original ID  : id-1c0d82b9-05c7-4bf7-94cb-67283a60a36e
Semanticsearch  : viewercomponent
Relaties  : 
Ontvangt gegevens van (1):

Onderdeel van (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: