Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

SWC beheerview OB

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > SWC beheerview OB
SWC beheerview OB
Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Deze functie omvat: Kunnen aanbeiden van tekst en geometrie als eenheid Kunnen leggen van de relatie juridische regels en toepasbare regels Kunnen tijdreizen in regelingen Kunnen ondersteunen van samenwerking Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Kunnen ondersteunen bij samenloop Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Kunnen interacteren met toepasbare regels component Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Maken van regelingen Deze functie omvat: Kunnen tekenen en wijzigen van geometrie Kunnen overnemen van geometrie Kunnen leggen van een relatie met tekst Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties Kunnen ondersteunen van 3D Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Beheren van geometrieen Deze functie omvat: Kunnen wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden Kunnen annoteren van juridische regels, en waarden (juridisch spoor) Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor Kunnen toevoegen van metadata aan een regeling Kunnen leggen van een relatie met geometrie Kunnen ondersteunen van waardelijsten Kunnen interacteren met de DSO stelselcatalogus Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Beheren van tekst Deze functie omvat: Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst Kunnen tonen van verschillen tussen regelingen Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Viewer Deze functie omvat: Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie Kunnen monitoren van statussen Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Werkproces Deze functie omvat: Kunnen genereren van was/wordt instructies Kunnen consolideren van de regeling Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens Kunnen publiceren van initiele versie van regeling Kunnen valideren van besluiten via LVBB Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Kunnen archiveren van besluiten Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Publicatie Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De API biedt twee operaties aan: - de validatie van een pubicatie aan inhoudelijke eisen uit IMOP en IMOW (validatieservice); - de publicatie (publicatieservice). (ApplicationInterface) Omgevingsdocume- nt aanbieden ebMS ApplicationInterface Omgevingsdocume- nt opvragen API Deze specifieke API is gebaseerd op CIM-OW (versie 1.0.6), maar toegespitst op de informatiebehoefte voor het uitvoeren van Toepasbare Regels. Voor dat doel ontsluit de API twee resources: Activiteiten en Locaties. De resource “Activiteiten” bevat -naast de CIM-OW attributen, het Organisatie-identificatienummer (OIN) van het bevoegd gezag en de bestuurslaag waartoe het bevoegd gezag behoord. (ApplicationInterface) Omgevingsdocume- nt Toepasbaar opvragen API Gegevens uit de Omgevingsdocumenten wordt objectgericht ontsloten op basis van het Conceptueel Informatiemodel Omgevingswet (CIM-OW). Deze API is toegespitst op het presenteren van de gegevens uit Omgevingsdocumenten in een geo-viewer.. (ApplicationInterface) Omgevingsdocume- nt presenteren API ApplicationInterface Omgevingsdocume- nt verbeelden API ApplicationInterface Geo-validatieservice API De OW-validatieservice is een generieke API voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationInterface) OW-validatieservice API ApplicationInterface Regels-bij- activiteiten-API Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit). De Stelselcatalogus wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van de Producten en Dienstencatalogus Omgevingswet (waardelijst). (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API CompositionRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Aanbevolen Deze svg is op 22-01-2022 15:37:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-01-2022 15:37:05 CET
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view SWC beheerview OB
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : SWC beheerview OB
Documentatie  : Beheerview tbv de Softwarecatalogus. Wordt niet gepubliceerd op GEMMA Online.
Object ID  : 1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Contentfilter
Object ID  : 1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Object ID_nl  : 1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Original ID  : id-1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Semanticsearch  : swc beheerview ob
Elementen  : 
Relaties  :