Digitaal omgevingsloket (DSO-LV)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Digitaal omgevingsloket (DSO-LV)
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Een gebruikerstoepassing is in het Digitaal Loket Omgevingswet geïntegreerd en neemt de opmaak van het Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) over. Dit geeft de gebruiker een integrale gebruikerservaring waardoor deze de indruk heeft dat het om een enkele applicatie gaat. De gebruiker geeft via de gebruikersinterface aan wat hij wil. (ApplicationComponent) Digitaal omgevingsloket- (DSO-LV) Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket ApplicationComponent Gebruikerstoep- assingen Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent REST/JSON, Open met Garanties, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Intrekken aanvraag REST/JSON, Open met Garanties, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Indienen en aanvullen aanvraag/meldi- ng REST/JSON, Met toegangsbeperking, Gebruikerstoepassing, PR12 (ApplicationService) Bericht aanvraag of melding AssociationRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-08-2019 20:49:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-08-2019 20:49:23 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Digitaal omgevingsloket (DSO-LV)
Definitie  : Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Een gebruikerstoepassing is in het Digitaal Loket Omgevingswet geïntegreerd en neemt de opmaak van het Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) over. Dit geeft de gebruiker een integrale gebruikerservaring waardoor deze de indruk heeft dat het om een enkele applicatie gaat. De gebruiker geeft via de gebruikersinterface aan wat hij wil.
Toelichting  : Het DLO is samengesteld uit functionaliteit die wordt ingevuld met verschillende gebruikerstoepassingen die onderling moeten samenwerken. Hiervoor is coördinatie tussen de verschillende gebruikerstoepassingen nodig. Dit mechanisme wordt door de container (portaal) waarin de componenten draaien geboden worden. Deze container biedt een gemeenschappelijke platform ofwel framework waarmee gebruikerstoepassingen snel en eenvoudig geïntegreerd kunnen worden en onderling kunnen samenwerken.

Verschillende partijen kunnen gebruikerstoepassingen ofwel functionaliteiten ontwikkelen voor het DLO. Hiermee wordt geborgd dat de implementatie daar wordt uitgevoerd waar de inhoudelijke kennis en expertise van de gebruikerstoepassing zit, wat de efficiëntie ten goede komt. Hiermee wordt het (door)ontwikkelen versneld en het ontwikkelen van gebruikerstoepassingen is niet afhankelijk van één partij.

Onderstaande gebruikerstoepassingen zijn gedefinieerd binnen het Digitaal Loket Omgevingswet: Inzien en Oriënteren; Viewer regel en kaart; Checken verplichting; Opstellen aanvraag / melding; Catalogus; Samenwerken aan (afhandelen) Aanvragen;

Samenwerken aan Plannen
Object ID  : 18f273a3-ba01-4651-bb88-6a0b2eb78391
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):


Bedient toepassingen (1):

Wordt bediend door (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: