141 Adviseren

Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 141 Adviseren
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-1833015d-7416-4b53-9ea5-5ce18b537c64
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 141 Adviseren
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 1833015d-7416-4b53-9ea5-5ce18b537c64
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 1833015d-7416-4b53-9ea5-5ce18b537c64
Object ID_nl  : 1833015d-7416-4b53-9ea5-5ce18b537c64
Elementen  : 
Relaties  :