Besluitenregister

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Besluitenregister
Definitie  : Besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in het nieuwe Besluitenregister. Dit register is te bevragen via de Besluiten API. Voor meer informatie over deze API wordt verwezen naar de Zaakgericht Werken componenten (https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/besluiten/index).
Object ID  : 16de77a4-8d31-417a-86d2-1eeb16ea2558
Object ID_nl  : 16de77a4-8d31-417a-86d2-1eeb16ea2558
Original ID  : id-16de77a4-8d31-417a-86d2-1eeb16ea2558
Semanticsearch  : besluitenregister
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: