Beleid- en regelopsteller

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessRoles > Beleid- en regelopsteller
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag Het tijdig en correct beantwoord krijgen van vragen betreffende omgevingsbeleid. (BusinessService) Vraagbeantwoo- rding Het proactief (niet gepersonaliseerd) voorgelicht worden met informatie over nieuwe ontwikkelingen t.a.v. omgevingsbeleid. (BusinessService) Voorlichting Het (beschikbaar) hebben van gemeentelijk beleid dat (ruimtelijke) activiteiten mogelijk maakt en tegelijkertijd bescherming biedt tegen ongewenste ontwikkelingen. (BusinessService) Planvorming Het beschikbaar hebben van alle informatie (beleid, lopende projecten, vergunningen, …) die helpt bij het vormen van een plan. (BusinessService) Oriëntering BusinessActor Gemeente Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer Iedereen die over een locatie wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, regels gelden of gegevens beschikbaar zijn. (BusinessRole) EenIeder Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebbend- e CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship doelgroep AssociationRelationship doelgroep, vraagsteller, terugmelder AssociationRelationship participant, inspreker, zienswijze en bezwaarindiener, betaler Deze svg is op 02-03-2020 18:19:51 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2020 18:19:51 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Beleid- en regelopsteller
Definitie  : Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Object ID  : 1674d225-d79a-48d8-a099-8b059f58387d
Object ID_nl  : 1674d225-d79a-48d8-a099-8b059f58387d
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: