WRO-component

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object WRO-component, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : WRO-component
Definitie  : Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden
Toelichting  : Wordt op termijn vervangen door Omgevingsbeleidcomponent.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Vervangen
Object ID  : 11f3dab1-1915-459d-a3da-fa9447173c14
Object ID  : 11f3dab1-1915-459d-a3da-fa9447173c14
Object ID_nl  : 11f3dab1-1915-459d-a3da-fa9447173c14
Original ID  : id-11f3dab1-1915-459d-a3da-fa9447173c14
Semanticsearch  : wro-component
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: