Triage en toewijzen aan hoofdbehandelaar

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Triage en toewijzen aan hoofdbehandelaar
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
In veruit de meeste gevallen zal een melding eenvoudig van aard zijn en direct toegewezen kunnen worden aan de geschiktste behandelaar, eventueel zelfs geautomatiseerd op basis van het door de indiener vermelde onderwerp. In andere gevallen is de situatie complexer en is afstemming gewenst om te bepalen hoe en door wie de melding het beste kan worden behandeld. Bij complexe zaken kan een 'behandelteam' voor de specifieke casus samengesteld worden uit deskundigen van de diverse relevante disciplines. Deze triage kan in diverse werkvormen worden gedaan; een voorbeeld is een 'integrale intaketafel' waarbij de diverse disciplines frequent met elkaar om de tafel zitten om binnengekomen zaken te bespreken en toe te wijzen aan een hoofdbehandelaar en eventuele medebehandelaren. (BusinessProcess) Triage en toewijzen aan hoofdbehande- laar Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Met name bij handhavingsverzoeken maar ook bij andere meldingen is het goed om een ontvangstbevestiging te versturen, zodat de indiener weet dat zijn/haar melding ontvangen is en dat de gemeente de gaat beoordelen. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbev- estiging OrJunction AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:54:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:54:06 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Triage en toewijzen aan hoofdbehandelaar
Definitie     In veruit de meeste gevallen zal een melding eenvoudig van aard zijn en direct toegewezen kunnen worden aan de geschiktste behandelaar, eventueel zelfs geautomatiseerd op basis van het door de indiener vermelde onderwerp. In andere gevallen is de situatie complexer en is afstemming gewenst om te bepalen hoe en door wie de melding het beste kan worden behandeld. Bij complexe zaken kan een 'behandelteam' voor de specifieke casus samengesteld worden uit deskundigen van de diverse relevante disciplines. Deze triage kan in diverse werkvormen worden gedaan; een voorbeeld is een 'integrale intaketafel' waarbij de diverse disciplines frequent met elkaar om de tafel zitten om binnengekomen zaken te bespreken en toe te wijzen aan een hoofdbehandelaar en eventuele medebehandelaren.
Nestingniveau     04
VolgordeId     023-010-010-040
Object ID     11884fbc-256c-4999-8966-64f39e96c22f
Object ID     11884fbc-256c-4999-8966-64f39e96c22f
Object ID_nl     11884fbc-256c-4999-8966-64f39e96c22f
Original ID     id-11884fbc-256c-4999-8966-64f39e96c22f
Semanticsearch     triage en toewijzen aan hoofdbehandelaar
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:03.