Toezicht en handhaving (BOM)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Toezicht en handhaving (BOM)
Toezicht en handhaving (BOM)
Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) ACTIVITEIT Uiting van ontevredenheid over de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet. (BusinessObject) KLACHT Een persoon die bij besluit van het bevoegd gezag is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet. (BusinessObject) TOEZICHTHOUDER - (BusinessObject) FYSIEKE LEEFOMGEVING OBJECT Bestuursorgaan van een gemeente zijnde een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse staat, met zelfbestuur en autonomie. . (BusinessObject) GEMEENTERAAD Bestuursorgaan van een provincie. (BusinessObject) PROVINCIALE STATEN Bestuursorgaan van een waterschap. (BusinessObject) ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP Een bestuursorgaan van de Rijksoverheid. (BusinessObject) RIJKSBESTUURSORG- AAN BusinessObject BEVOEGDE MINISTER BusinessObject COLLEGE VAN B&W VAN GEMEENTE BusinessObject GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE BusinessObject DAGELIJKS BESTUUR WATERSCHAP Maatregel van een bevoegd gezag vanwege enig handelen of nalaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet. (BusinessObject) BESTUURLIJKE SANCTIE Gegevensverzameling betreffende (de monitoring van) de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of de concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) MONITORING- REGISTER BusinessObject RECHTSPERSOON BusinessObject NATUURLIJK PERSOON Waarneming van het mogelijkerwijs niet naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) CONSTATERING BusinessObject BEVINDING BusinessObject ONDER TOEZICHT STAANDE Een strafbaar feit betreffende het niet-naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) OVERTREDING Verzoek tot het doen naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) HANDHAVINGSVERZO- EK wordt uitgevoerd o.v.v. (AssociationRelationship) wordt behandeld door (AssociationRelationship) betreft (AssociationRelationship) wordt behandeld door (AssociationRelationship) wordt behandeld door (AssociationRelationship) is aangewezen door (AssociationRelationship) is aangewezen door (AssociationRelationship) houdt toezicht op (AssociationRelationship) is aangewezen door (AssociationRelationship) is aangewezen door (AssociationRelationship) wordt opgelegd en ten uitvoer gelegd door (AssociationRelationship) betreft (AssociationRelationship) wordt opgelegd en ten uitvoer gelegd door (AssociationRelationship) wordt opgelegd en ten uitvoer gelegd door (AssociationRelationship) is het gevolg van (AssociationRelationship) tegen (AssociationRelationship) heeft betrekking op (AssociationRelationship) wordt bijgehouden o.v.v. (AssociationRelationship) wordt bijgehouden o.v.v. (AssociationRelationship) wordt bijgehouden o.v.v. (AssociationRelationship) wordt bijgehouden o.v.v. (AssociationRelationship) wordt bijgehouden o.v.v. (AssociationRelationship) met gegevens over (AssociationRelationship) door (AssociationRelationship) is gedaan door (AssociationRelationship) betreft (AssociationRelationship) is een (AssociationRelationship) is vastgesteld door (AssociationRelationship) betreft (AssociationRelationship) is het gevolg van (AssociationRelationship) van (AssociationRelationship) is gedaan door (AssociationRelationship) Deze svg is op 20-06-2020 21:47:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2020 21:47:23 CEST
Legenda


Originele kleuren
Toelichting
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Toezicht en handhaving (BOM)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-0ff490df-b69d-4e60-bf3b-0751100cb40e
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Toezicht en handhaving (BOM)
Documentatie  : Bedrijfsobjecten betreffende toezicht en handhaving
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Toelichting  : De view visualiseert de bedrijfsobjecten die relevant zijn voor toezicht en handhaving. Niet vermeld zijn de betrokken wet- en regelgeving en fysieke leefomgevingobjecten, zie hiervoor de views per bedrijfsobject.
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 0ff490df-b69d-4e60-bf3b-0751100cb40e
Titel view SWC  : Bedrijfsobjecten - Toezicht en handhaving
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 0ff490df-b69d-4e60-bf3b-0751100cb40e
Object ID_nl  : 0ff490df-b69d-4e60-bf3b-0751100cb40e
Elementen  : 
Relaties  :