VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV Verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV Verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV Verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag
Definitie  : Het zaaknummer bij een bevoegd gezag is een uniek nummer. Het DSO-LV Verzoeknummer is ook een uniek nummer dat de aanvrager vanuit het Omgevingsloket heeft ontvangen. Voor zowel aanvrager, bevoegd gezag en alle betrokkenen bij de behandeling is het daarom noodzakelijk dat er een relatie kan worden gelegd tussen het DSO-LV Verzoeknummer en het eigen interne zaaknummer (afkomstig van het Zaakregister), o.a. voor heldere communicatie en goede koppeling naar andere gerelateerde zaken.
Object ID  : 0e50865c-4f00-4ac5-87d7-60877ed2c8af
MoSCoW  : Should
Object ID  : 0e50865c-4f00-4ac5-87d7-60877ed2c8af
Object ID_nl  : 0e50865c-4f00-4ac5-87d7-60877ed2c8af
Relaties  :  Wordt gerealiseerd door:
Komt voor op   :  ArchiMate views: