Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

0000 - DSO en gemeente interactie basis

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 0000 - DSO en gemeente interactie basis
0000 - DSO en gemeente interactie basis
BusinessActor Gemeente Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (BusinessActor) LVBB Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB FlowRelationship Aanleveren bekendmaking vergunningaanvraag FlowRelationship Status updates naar inwoners en bedrijven FlowRelationship Aanleveren informatieproduct FlowRelationship Aanleveren wijzigingen omgevingsdocumenten FlowRelationship Toevoegen en wijzigen van begrip (stelselcatalogus) FlowRelationship Aanleveren van toepasbare regels (STTR) FlowRelationship Opvragen informatieproduct FlowRelationship Opvragen van begrip (stelselcatalogus) FlowRelationship Ophalen informatie vergunningaanvraag FlowRelationship Notificatie aanvraag of melding (STAM) FlowRelationship Opvragen van omgevingsdocumenten Deze svg is op 08-06-2021 17:46:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 17:46:55 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA status
   
   
GEMMA subtype
   
   
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 0000 - DSO en gemeente interactie basis
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 0000 - DSO en gemeente interactie basis
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
Titel view SWC  : Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Basis
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
Object ID_nl  : 0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
Original ID  : id-0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
Semanticsearch  : 0000 - dso en gemeente interactie basis
Elementen  : 
Relaties  :