0000 - DSO en gemeente interactie basis

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 0000 - DSO en gemeente interactie basis
0000 - DSO en gemeente interactie basis
BusinessActor Gemeente Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Omschrijving: Het publiceren van Omgevingsdocumenten op het platform voor Overheidspublicaties LVBB (Landelijke Voorziening Beschikbaar stellen en Bekend maken) en deze via de DSO component ROD (Registratie Omgevingsdocumenten) ter beschikking stellen van DSO is waar de bevoegde gezagen op aansluiten om aan hun publicatieplicht te voldoen. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het publiceren van Omgevingsdocumenten omvat. Dit is een wettelijke verplichting om als Omgevingswet ketenproces in te richten. Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * STOP - Standaard Overheidspublicaties * IMOD - DSO Informatiemodel Omgevingsdocumenten * TPOD - DSO Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (binnen STOP) * GML (Geography Markup Language) * OWMS * XSD n.b. XSD als onderdeel van STOP/TPOD, nog in overweging voor relatie tussen gebied en regel. Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * OGC Geo standaarden (WMS, WFS) * XML * BWB * JDCR * ECLI Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Overheidspublicaties Omgevingsdocumenten In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Applicatie sercvice van Landelijke website voor bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. (ApplicationService) Berichtenbox Bedrijven Lopende zaken geeft een aanvrager een overzicht van de status van zijn vergunning aanvraag. (ApplicationService) Lopende Zaken Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten Service voor aanleveren en opvragen informatieproducten. Informatieproducten worden via services aan het DSO ter beschikking gesteld. Afname geschiedt via direct gebruik in DSO Gebruikerstoepassingen (GT) of via het Open Stelsel. De voorwaarden waaronder leveranciers informatieproducten aan het DSO kunnen leveren is vanwege het specifieke karakter in aparte documentatie uitgewerkt. Hiervoor zijn de volgende documenten beschikbaar: · Aansluitprotocol Informatieproducten 0.3 · Aansluitvoorwaarden Informatieproducten 0.8 · Toelichting Aansluitvoorwaarden 0.8 (ApplicationService) Aanleveren en opvragen informatieproducten Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV Omschrijving: Toepasbare regels is de DSO component waaraan (lokale) kunnen worden aangeleverd ten behoeven van vragenbomen in het loket. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het maken en aanleveren van toepasbare regels omvat binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: * IMTR - DSO Informatiemodel Toepasbare Regels * STTR - DSO Standaard Toepasbare Regels * DMN - Decision Model and Notation Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * HTML (n.b. slechts voor opmaak van toelichtende tekst bij regels) * BWB (*) * JDCR (*) * ECLI (*) (*) Wordt in de toekomst geïmplementeerd. Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Toepasbare regels In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus DSO-LV Omschrijving: De DSO Stelselcatalogus is de DSO component waarin begrippen en metadata omtrent informatieproducten en services wordt beheerd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het inzien en aanleveren van begrippen (en andere metadata) omvatten binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: · SKOS https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos * Linked Data Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: · Cool URI http://www.w3.org/TR/cooluris/ * Open API Specification * (Geo-)JSON LD (of RDF XML respectievelijk GML) n.b. RDF nog in overweging * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Stelselcatalogus Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Omschrijving: Het ketenproces Indienen Aanvragen en Meldingen levert de door de Initiatiefnemer ingevulden en ingediende vergunningsaanvraag of melding af bij het Bevoegd gezag. Er wordt een keuze gemaakt voor één bevoegd gezag die de aanvraag/melding krijgt aangeleverd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het ontvangen van vergunningsaanvragen/meldingen omvat. Het koppelvlak bestaat uit 2 stadia te weten eerst het sturen van een triggerbericht waarin de notificatie is opgenomen dat er een vergunningsaanvraag/melding gereed staat bij DSO en vervolgens de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag/melding met bijlages op te halen. Berichten naar Initiatiefnemers worden verstuurd naar de betreffende GDI voorzieningen waarop het BG zelf dient aan te sluiten: * Berichtenbox Bedrijven * Berichtenbox Ondernemers * Lopende zaken Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen * STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen * HAL (Hypertext Application Language) * StUF - DSO (n.b. dit is een specifieke subset van StUF LVO die voor DSO relevant is). Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * JSON * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Aansluiten DSO Indienen aanvragen en meldingen ArchiMateNote aanleveren toepasbare regels (STTR) ArchiMateNote opvragen begrip ArchiMateNote aanleveren begrip ArchiMateNote notificatie aanvraag of melding (STAM) ArchiMateNote opvragen informatie ArchiMateNote opvragen van omgevingsdocumenten ArchiMateNote aanleveren van omgevingsdocumenten (STOP) ArchiMateNote aanleveren van bekendmakingen vergunningen ArchiMateNote status updates naar inwoners en bedrijven ArchiMateNote opvragen informatieproducten ArchiMateNote aanleveren informatieproducten FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 16-08-2019 01:20:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 16-08-2019 01:20:05 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 0000 - DSO en gemeente interactie basis
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 0000 - DSO en gemeente interactie basis
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 0d2cbd76-d0bb-4476-ae05-0f6a41217a20
Titel view SWC  : Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Basis
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :