Junction

Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op ambtelijk niveau vastgesteld wanneer geen beleidsgevoelige zaken spelen. Omwille van de zorgvuldigheid wordt het besluit door minimaal twee personen bekeken voordat het vasatgesteld wordt. De reactie of beschikking wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Vasatstellen reactie of beschikking (ambtelijk) De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld wanneer er beleidsgevoelige zaken spelen. Hoewel in dit procesmodel niet expliciet gemaakt zal in beleidsgevoelige zaken eerder al contact gewenst zijn met de bestuurders. (BusinessProcess) Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk) Een reactie op de incidentmelding of het handhavingsverzoek wordt opgesteld. In de reactie staat duidelijk vermeld wat het resultaat is van het onderzoek van de melding, of er een vervolgactie komt en zo ja welke vervolgactie dat is. Als er geen vervolgactie komt, wordt aangegeven waarom dat zo is. Wanneer sprake is van een formeel handhavingsverzoek, dan moet een formele beschikking worden opgesteld. In dat geval moet, wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek af te wijzen, de indiener in de gelegenheid worden gesteld hierover zijn/haar zienswijze in te dienen. Wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek toe te wijzen (met andere woorden wanneer de gemeente voornemens is te gaan handhaven), wordt de initiatiefnemer van de activiteit als overtreder in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze hierover in te dienen. In geval van een formeel handhavingsverzoek geldt ook de wettelijke termijn voor het vaststellen van beschikkingen. Wanneer sprake is van een (informele) incidentmelding dan kan worden volstaan met een brief, e-mail of telefoontje en hoeft geen rekening te worden gehouden met zienswijzen. In dit geval geldt de 'termijn van de redelijkheid'. (BusinessProcess) Opstellen reactie of concept beschikking TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 18:51:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 18:51:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
OrJunction
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  023-020-020-050
Object ID   :  0a07bde2-eefe-49a1-a899-1a7ce5529bde
Object ID_nl   :  0a07bde2-eefe-49a1-a899-1a7ce5529bde
Original ID   :  id-0a07bde2-eefe-49a1-a899-1a7ce5529bde
Semanticsearch   :  junction
Relaties


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:38.