044 Regievoeren op samenwerking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 044 Regievoeren op samenwerking
044 Regievoeren op samenwerking
BusinessEvent Behoefte aan regievoering onderkend BusinessEvent Resultaat bedrijfsproces geleverd Dit proces betreft het nemen van verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van een bedrijfsproces wanneer meerdere ketenpartners daarin een rol vervullen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij doorgaans sprake van een ‘parallel proces’ waarin de regievoerder afspraken maakt met de ketenpartner(s) en vervolgens continu de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken monitort en stuurt. Dit geeft invulling aan de best practice van het scheiden van inhoud en sturing. Voorbeelden * Het bewaken van tijdlijnen in een tijdgebonden proces zoals het behandelen van een vergunningaanvraag, teneinde te borgen dat alle activiteiten binnen de wettelijke (en/of redelijke) termijn afgerond kunnen worden. Dit is met name van belang wanneer er onderlinge afhankelijkheden zijn tussen de uit te voeren activiteiten (bv. instemming). * Het bepalen welk bestuursorgaan de leiding neemt bij het behandelen van een aanvraag of verzoek. * Het coördineren van activiteiten die tot een gezamenlijk resultaat moeten leiden, zoals het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen. Merk op dat dit “proces” cruciaal is voor het welslagen van een aantal van de doelstellingen van de omgevingswet, maar dat er nog veel onduidelijkheden zijn die nadere uitwerking behoeven. (BusinessProcess) Regievoeren op samenwerking Controleren of de uitvoering van de afgesproken taken op schema ligt en of de inhoudelijke afstemming plaatsvindt en effectief is. Eventueel bijstellen van de planning als dat noodzakelijk is. (BusinessInteraction) Bewaken en bijstellen gemaakte afspraken Verfiëren en accepteren van de opgeleverde resultaten. Borgen dat geleerde lessen beklijven. (BusinessInteraction) Dechargeren en evalueren Bepalen welke medewerkers uitvoering gaan geven aan de taken, bepalen wie welke taak op zich neemt en wanneer afstemming en oplevering plaatsvindt. (BusinessInteraction) Maken van afspraken over taakverdeling TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:34:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:34:00 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 044 Regievoeren op samenwerking
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-065f8b83-1ab8-4a79-9365-9f541dc45e38
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 044 Regievoeren op samenwerking
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 065f8b83-1ab8-4a79-9365-9f541dc45e38
Titel view SWC  : BA Uitwerking deelprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 065f8b83-1ab8-4a79-9365-9f541dc45e38
Object ID_nl  : 065f8b83-1ab8-4a79-9365-9f541dc45e38
Elementen  : 
Relaties  :