Intake verkenning gereed

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessEvents > Intake verkenning gereed
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Nadat het team voor de verkenning is samengesteld, is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. Hierna start de tweede fase, waarin de mogelijkheden en beperkingen vanuit de regelgeving worden verkend. (BusinessEvent) Intake verkenning gereed Het uitvoeren van de verkenning wordt gedaan door een team van deskundigen van de interne organisatie, van ketenpartners en van uitvoeringspartners. Het team moet nauw samenwerken met de initiatiefnemer en belanghebbenden die betrokken worden bij het ontwerp. Het team wordt geleid door de initiatiefmanager. Deze kan ook als inhoudelijk deskundige optreden of alleen als procesmanager ingezet worden, afhankelijk van de situatie of de voorkeur van de gemeente. (BusinessProcess) Samenstellen verkenningste- am Als eerste activiteit aan de omgevingstafel maken de deelnemers met elkaar kennis. Met name is van belang dat de deelnemers kennis nemen van elkaars perspectief en belangen, zodat begrip ontstaat voor elkaars standpunten. De initiatiefnemer presenteert zijn/haar plan, eventueel al gedane onderzoeken en al gevoerde overleggen met (andere) belanghebbenden. Het is belangrijk dat de gemeente al in dit stadium de verwachtingen managet. Het vooroverleg is geen goedkeuring van het initiatief en leidt ook niet tot een voorrangspositie voor de initiatiefnemer. Ook is het vooroverleg niet vrijblijvend; afspraken die aan de omgevingstafel worden gemaakt dienen nagekomen te worden. Hier worden ook de praktische afspraken gemaakt over het werken aan de omgevingstafel, zoals de "tafelmanieren", de wijze waarop communicatie (zoals het delen van informatie, het verspreiden van verslagen en dergelijke) plaatsvindt, enzovoorts. (BusinessProcess) Kennismaken deelnemers TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 14:37:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 14:37:35 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessEvent
Documentation   :  Nadat het team voor de verkenning is samengesteld, is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. Hierna start de tweede fase, waarin de mogelijkheden en beperkingen vanuit de regelgeving worden verkend.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  013-010-020-050
Object ID   :  0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2
Object ID_nl   :  0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2
Original ID   :  id-0497e41b-87ad-4d91-8f98-e4de3ba196c2
Semanticsearch   :  intake verkenning gereed
Relaties


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:01.