Regelcomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Regelcomponent
Definitie  : Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten:
  • de regelbeheercomponent
  • de toepasbareregelscomponent
Toelichting  : Bijv. voor het toetsen of aan voorwaarden is voldaan of om aan de hand van beschikbare informatie vervolgstappen te bepalen
GEMMA status  : In ontwikkeling
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Nieuw
Object ID  : 03f3b22c-060a-417d-85aa-039290bc2611
Object ID  : 03f3b22c-060a-417d-85aa-039290bc2611
Object ID_nl  : 03f3b22c-060a-417d-85aa-039290bc2611
Original ID  : id-03f3b22c-060a-417d-85aa-039290bc2611
Semanticsearch  : regelcomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: