Ontwerpen verordening/plan/legger/peilbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Ontwerpen verordening/plan/legger/peilbesluit
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp. (BusinessProcess) Voorbereiden wijzigen verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten verordening/pla- n/legger/peilbe- sluit Belanghebbende bestuursorganen kunnen participeren in de ontwerpfase van een ruimtelijk plan of (BusinessEvent) Uitnodiging tot participatie Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsplan TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 16-02-2020 01:13:01 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 16-02-2020 01:13:01 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Ontwerpen verordening/plan/legger/peilbesluit
Definitie  : Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels.
Object ID  : 02fc213b-7cdd-4bd5-bb7d-e5f70d80f290
Object ID_nl  : 02fc213b-7cdd-4bd5-bb7d-e5f70d80f290
Relaties  :  Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: