Id-28657

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie Id-28657
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Wijzigen omgevingsplan bestaat uit Besluiten verordening/plan/legger/peilbesluit
Relatietype   :  CompositionRelationship
Vanaf   :  Wijzigen omgevingsplan (BusinessProcess)
Naar   :  Besluiten verordening/plan/legger/peilbesluit (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-013b1bf2-b931-4e46-86d0-0a930c326055
Object ID  : 013b1bf2-b931-4e46-86d0-0a930c326055
Object ID_nl  : 013b1bf2-b931-4e46-86d0-0a930c326055
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet