DLO voor derden

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : DLO voor derden
Definitie  : Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO voor Derden worden alle toepassingen voor ontwikkelaars ontsloten.
Toelichting  : Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO voor Derden worden alle toepassingen voor ontwikkelaars ontsloten.

Hier hebben ontwikkelaars de mogelijk instructies te volgen, documentatie op te vragen, APIs uit te proberen en kan op APIs worden aangesloten. Daarnaast kan men informatie uitwisselen met collega ontwikkelaars die actief zijn op het loket.

Onderstaande gebruikerstoepassingen zijn gedefinieerd binnen het DLO voor Derden: Zelfbediening/Store (API Manager); Documentatie/instructie (CMS); Dashboard (Monitoring);

Community-applicatie.
Object ID  : 01181d74-6e81-4439-8169-6984a00714d0
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: