Id-33347

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie Id-33347
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Registraties groepeert Toezichtregistratiecomponent
Relatietype   :  AggregationRelationship
Vanaf   :  Registraties (Grouping)
Naar   :  Toezichtregistratiecomponent (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-00f3a5f8-409a-4619-afac-cd3c70e211ce
Object ID  : 00f3a5f8-409a-4619-afac-cd3c70e211ce
Object ID_nl  : 00f3a5f8-409a-4619-afac-cd3c70e211ce
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet