Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Nieuwe ronde cocreatie GEMMA 2 vanaf 21 april 2016

4 april 2016Om beter in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen, ontwikkelt KING de GEMeentelijke Model Architectuur, GEMMA2 verder door. Waar GEMMA1 vooral gericht was op digitale dienstverlening, GEMMA2 gaat in op de gehele gemeentelijke informatievoorziening en de verbinding met ketens, landelijke voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Vorig jaar is hiermee een begin gemaakt en dit jaar gaan we weer verder. KING doet dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met gemeenten.

Co-creatie GEMMA2

Werkt u ook mee aan GEMMA 2? Dit kan offline en online. De aftrap van deze co-creatie wordt tijdens het Overheid360 Congres op donderdag 21 april 2016 gegeven door Jeffrey Gortmaker. De co-creatie bijeenkomsten staan gepland voor maandag 9 mei in Eindhoven en dinsdag 17 mei in Amersfoort. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier [voeg link toe] op de KING website. Reserveer deze data alvast in uw agenda.

Online co-creatie

Bent u toch niet in de gelegenheid om naar Overheid 360 of één van deze co-creatie bijeenkomsten te komen dan kunt u ook online meedoen. Vanaf 21 april worden de documenten gepubliceerd op GEMMA Online en bent u van harte welkom om te reageren op en mee te discussiëren over de nieuwste onderdelen van GEMMA2.

Doorontwikkeling GEMMA2

Vorig jaar is met meer dan 100 deelnemers intensief samengewerkt aan GEMMA2 voor een geactualiseerde set architectuurprincipes, een overzicht van gemeentelijke bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten en een nieuwe informatiearchitectuur. Dit jaar gaan we co-creëren aan een aantal nieuwe onderwerpen. Zo was één van de conclusies van vorig jaar dat de modellen meer detail moesten krijgen om nog beter gebruikt te kunnen worden. Dat heeft geleid tot de uitwerking van voorlopig twee domeinarchitecturen, die van het Sociaal Domein en die van het Ruimtelijk Domein. Daarnaast willen we de referentiecomponenten uit de softwarecatalogus op basis van de applicatiefuncties herijken en ten slotte is het nieuwe katern Verbinden toegevoegd aan GEMMA2, over de koppeling tussen binnen- en buiten-gemeentelijke informatievoorzieningen. Denk hierbij aan koppelingen tussen applicaties, maar ook in de keten met andere partijen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de GEMMA2 doorontwikkeling op het platform GEMMA Online. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met KING via gemmaonline@vng.nl.