Nieuwe release kandidaten in de ontwikkelagenda API-standaarden

16 juni 2021De Ontwikkelagenda API-standaarden is een dynamisch overzicht van API-specificaties voor gegevensuitwisseling in het gemeentelijk domein. De (in ontwikkeling zijnde) API-specificaties zijn in een funnel geplaatst waarbij de status van idee tot releasekandidaat en implementeerbaar zijn weergegeven. In mei zijn een aantal nieuwe release kandidaten beschikbaar gekomen die de komende maanden het proces standaardisatie gaan doorlopen:

  • BRP Bevragen is een Haal Centraal API-specificatie voor het zoeken en raadplegen van ingeschreven natuurlijke personen voor alle binnengemeentelijke afnemers in NL.
  • BAG Huidige bevragingen is een Haal Centraal API-specificatie voor het zoeken en raadplegen van gegevens in de basisregistratie Adressen en Gebouwen voor alle binnengemeentelijke afnemers in NL, maar ook voor waterschappen, belastingsamenwerkingen en andere overheden. Deze API is gebouwd en wordt gehost door het Kadaster.
  • BRK-bevragen is een API-specificatie voor het zoeken en raadplegen van gegevens over grondpercelen en appartementsrechten in de basisregistratie Kadaster. BRK bevragen bevat nu privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, hypotheken en beslagen! Deze API is gebouwd en wordt gehost door het Kadaster.
  • Open API-specificatie voor Open Raadsinformatie beschrijft de standaard voor het ontsluiten van raadsinformatie van gemeenten. Een functionaliteit in het kader van de Wet Open Overheid.
  • De ‘Regels bij Activiteiten’ is relevant bij de uitvoering van de Omgevingswet. De API maakt het mogelijk om gegevens op te vragen bij een plansoftware-applicatie over (Omgevingswet-)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. Beoogd gebruik is vooral het inzicht krijgen in deze gegevens door een toepasbare regelsoftware-applicatie, t.b.v. het kunnen opstellen en aanpassen van toepasbare regels.Detailinformatie over bovenstaande API-specificaties is te vinden via de Ontwikkelagenda op GEMMA Online.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 mrt 2022 om 15:47.