Nieuw standaardisatieproces van start

27 maart 2022Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaardisatie om gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed te laten verlopen. De ontwikkeling van gemeentelijke standaarden verloopt volgens een vastgesteld standaardisatieproces.

Het standaardisatieproces geeft de leidraad van te volgen stappen om van ‘idee’ tot ‘vastgestelde VNG Standaard' te komen. Het proces is zo ingericht dat samen met gemeenten en betrokken partijen gewerkt wordt aan kwalitatieve API-specificaties waarbij de gemeentelijke meerwaarde en belangen voorop staan.

Maandelijkse Community bijeenkomsten

Tijdens maandelijkse API community bijeenkomsten worden er ideeën voor standaardisatie van API’s gepitcht aan verschillende stakeholders. Onder andere informatiemanagers en architecten van gemeenten, leveranciers, VNG en andere overheidsorganisaties. Tijdens de API-community bijeenkomsten van het eerste kwartaal van 2022 zijn de eerste vier ideeën tot standaardisatie gepitcht. Op een laagdrempelige manier is gekeken naar nut, haalbaarheid, interesse en passendheid binnen het gemeentelijke informatielandschap.

Met meer dan dertig aanwezige deelnemers vanuit gemeenten en marktpartijen is enthousiast gereageerd op de voorstellen voor ontwikkeling. Kijk op API ontwikkelagenda. Benieuwd of geïnteresseerd in het meedenken over nieuwe standaardisatie initiatieven? Zelf een idee voor standaardisatie indienen? Neem een kijkje op onze community pagina of volg het standaardisatieproces op GEMMA Online.

Op 19 april is de volgende bijeenkomst. Ditmaal wordt na de pitches ook een korte inhoudelijke toelichting gegeven op de Referentie Architectuur Werken met API’s!


Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 mrt 2022 om 13:44.