Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Thema Architectuur Mobiel


Template mobiele applicatie catalogus

In het onderstaande tabel is een concept opgenomen voor het inventariseren van mobiele applicaties binnen gemeenten. Ter illustratie is één voorbeeld ingevuld (‘Meld een Vermoeden’).

App-catalogus App Leverancier URL Gemeente Doelgroep Domein App-technologie Ondersteund platform Omschrijving
Meld een vermoeden Antifraud company http://antifraud.company/ Den Haag Medewerkers Domeinoverstijgend Native Android App voor het laagdrempelig maken van meldingen door medewerkers op straat.