Thema Architectuur Mobiel


Relevante NORA principes
Principe NORA BP01 Afnemers krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben (proactief)
Bron http://noraonline.nl/wiki/Proactief
Opmerkingen Het mobiele kanaal is, voor bepaalde diensten, bij uitstek geschikt om de afnemers laagdrempelig en proactief te informeren. Mobiele oplossingen dragen bij aan dit principe.


Principe NORA AP20 Persoonlijke benadering
Bron http://noraonline.nl/wiki/Persoonlijke_benadering
Opmerkingen Voorkeuren van de afnemers worden onthouden en hergebruikt in mobiele applicaties. Dit geldt voor de applicatie, in de keten (zover mogelijk vanuit privacy beperkingen) en over de kanalen.


Principe NORA BP03 Afnemers hebben eenvoudig toegang tot de dienst (vindbaar)
Bron http://noraonline.nl/wiki/Vindbaar
Opmerkingen Het mobiele kanaal is, voor bepaalde diensten, geschikt om eenvoudig en laagdrempelig toegang tot deze dienst te kunnen krijgen. Mobiele oplossingen dragen bij aan dit principe.


Principe NORA AP09 Voorkeurskanaal internet
Bron http://noraonline.nl/wiki/Voorkeurskanaal_internet
Opmerkingen Afnemers verwachten 24 uur per dag, 7 dagen per week zaken te kunnen afhandelen. Internet maakt het mogelijk om 7/24 diensten te verlenen en informatie te verstrekken.


Principe NORA AP10 Aanvullend kanaal
Bron http://noraonline.nl/wiki/Aanvullend_kanaal
Opmerkingen De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal aangevraagd worden. Dit impliceert op z’n minst een multi-channel benadering.


Principe NORA AP11 Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
Bron http://noraonline.nl/wiki/Gelijkwaardig_resultaat_ongeacht_kanaal
Opmerkingen Dit stelt eisen aan o.a. het gebruik van dezelfde brongegevens, het synchroniseren van gegevens van de verschillende kanalen etc. Zie voor details de noraonline.


Principe NORA AP18 Ruimtelijke informatie via locatie
Bron http://noraonline.nl/wiki/Ruimtelijke_informatie_via_locatie
Opmerkingen Ruimtelijke informatie wordt locatiegewijs ontsloten. Mobiele apparaten zijn hier bij uitstek geschikt voor.


Principe NORA AP20 Persoonlijke benadering
Bron http://noraonline.nl/wiki/Persoonlijke_benadering
Opmerkingen Voorkeuren van de afnemers worden onthouden en hergebruikt in applicaties. Dit geldt voor de applicatie, in de keten (zover mogelijk vanuit privacy beperkingen) en over de kanalen.


Principe NORA BP04 Afnemers ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen (standaard)
Bron http://noraonline.nl/wiki/Standaard
Opmerkingen Het succes van mobiele initiatieven steunt op primair het gestandaardiseerd beschikbaar stellen van gegevens – zoals via open data – en secundair door het standaardiseren en hergebruiken van mobiele toepassingen door verschillende gemeenten. Standaardisatie is dus randvoorwaardelijk voor het succesvol inzetten van het mobiele kanaal.


Principe NORA AP06 Gebruik van standaard oplossingen
Bron http://noraonline.nl/wiki/Gebruik_standaard_oplossingen
Opmerkingen


Principe NORA AP07 Gebruik van de landelijke bouwstenen
Bron http://noraonline.nl/wiki/Gebruik_de_landelijke_bouwstenen
Opmerkingen


Principe NORA AP08 Gebruik open standaarden
Bron http://noraonline.nl/wiki/Gebruik_open_standaarden
Opmerkingen


Principe NORA BP08 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt (vertrouwelijk)
Bron http://noraonline.nl/wiki/Vertrouwelijk
Opmerkingen Dit stelt eisen aan het beveiligen én het gebruik van alle onderdelen van de keten van mobiele oplossingen. Voor de gemeente omvat dit in elk geval de beschikbaar gestelde informatie(diensten) maar ook de gebruiker van de mobiele oplossing heeft een verantwoordelijkheid en moet zich bewust zijn van de risico’s van het gebruik van mobiele apparaten en mobiele applicaties (1212). Ook zal de leverancier van de mobiele dienst ook expliciet maatregelen moeten nemen voor specifieke beveiligingen aan mobiele apparaten.


Principe NORA AP37 Identificatie authenticatie en autorisatie
Bron http://noraonline.nl/wiki/Identificatie_authenticatie_en_autorisatie
Opmerkingen Dienstverlener en afnemer zijn geauthentiseerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft. Verder verbijzonderd in principe MA5.1


Principe NORA AP39 Controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid
Bron http://noraonline.nl/wiki/Controle_op_juistheid_volledigheid_en_tijdigheid
Opmerkingen Controles zijn onmisbaar om de juiste werking van systemen en de integriteit van de informatievoorziening als geheel te waarborgen. Geprogrammeerde, automatische controles bieden de beste waarborgen dat de integriteit van de informatievoorziening gehandhaafd kan worden: zij zijn efficiënter en effectiever dan handmatige controles. Verder verbijzonderd in principe MA5.1.


Principe NORA BP09 Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt (betrouwbaar)
Bron http://noraonline.nl/wiki/Betrouwbaar
Opmerkingen De kwaliteit van de informatiediensten waar de mobiele applicaties mee werken moet hoog zijn. Dit geldt op alle kwaliteitsaspecten waaronder de beschikbaarheid, actualiteit, juistheid, onweerlegbaarheid, etc


Principe NORA AP11 Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
Bron http://noraonline.nl/wiki/Gelijkwaardig_resultaat_ongeacht_kanaal
Opmerkingen Dit stelt eisen aan o.a. het gebruik van dezelfde brongegevens, het synchroniseren van gegevens van de verschillende kanalen etc. Zie voor details de noraonline.


Principe NORA AP36 Uitgangssituatie herstellen
Bron http://noraonline.nl/wiki/Uitgangssituatie_herstellen
Opmerkingen Afnemers mogen niet benadeeld worden wanneer een dienstverleningsproces door menselijke- of systeemfouten niet voltooid kan worden. Mobiele toepassingen in het bijzonder zijn erg gevoelig voor verstoringen.


Principe NORA AP39 Controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid
Bron http://noraonline.nl/wiki/Controle_op_juistheid_volledigheid_en_tijdigheid
Opmerkingen Controles zijn onmisbaar om de juiste werking van systemen en de integriteit van de informatievoorziening als geheel te waarborgen. Geprogrammeerde, automatische controles bieden de beste waarborgen dat de integriteit van de informatievoorziening gehandhaafd kan worden: zij zijn efficiënter en effectiever dan handmatige controles. Verder verbijzonderd in principe MA5.1.


Principe NORA AP40 Uitwisseling berichten onweerlegbaar
Bron http://noraonline.nl/wiki/Uitwisseling_berichten_onweerlegbaar
Opmerkingen Bij diensten met rechtsconsequenties is onweerlegbaarheid van groot belang.