Thema Architectuur Mobiel


Referenties
NrReferentie
01Enterprise Architectuur Rijksdiensten, http://earonline.nl/index.php/Informatiseringsdomein_Werkplekdiensten
02Presentatie katern mobiele architectuur – Digitale agenda 2020, 5 april 2017
04Inwonercloud, http://www.inwonercloud.nl/
05GPO voorstellen onderdeel inwonercloud, 04-04-2016, gemeente Woerden
06Referentiearchitectuur voor mobiele applicaties voor EZ (publieke versie), versie 1.1, 8 januari 2016.
07GEMMA software catalogus, https://www.softwarecatalogus.nl/
08Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur, NORA, http://noraonline.nl/wiki/NORA_online
09Gemeentelijke Referentie Architectuur, GEMMA, http://gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijke_Model_Architectuur_(GEMMA)
10Enterprise mobility Rijksoverheid – Anyplace, Anytime, Any device, versie 1.1, 30 mei 2013, Shared Service Center ICT DJI
11Gemeentelijk gegevenslandschap v0.72, 2017, KING 2017
12Digitale mobiliteit en de NORA – over de impact van mobility op de iOverheid en de NORA principes, 17 juni 2016
13Vervangen door 18
14Handreiking mobility 2017-2018 (Enterprise Mobility Rijk), SSC-ICT DJI, v1.0, 24 november 2016.
15Handreiking Mobiele App. Ontwikkeling en Beheer voor de Rijksoverheid. Versie 3.0 - maart 2020
Poster Mobiele App. Ontwikkeling en Beheer voor de Rijksoverheid. Versie 3.0 - maart 2020
16Beveiligingseisen voor mobile apps v1.0, 25 februari 2016, Centrum Informatiebeveiliging en Privacy bescherming
17Resonsive webdesign, wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Responsive_webdesign
18Katern GEMMA 2.0 integratiearchitectuur, KING, http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/b/bc/Katern_GEMMA_2.0_Integratiearchitectuur.pdf
19JSON wiki, https://nl.wikipedia.org/wiki/JSON
20Rest, https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
21Stelsel van basisregistraties, Digitale overheid, https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/
22Strategische en Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), KING, 30 april 2014
23Meld een vermoeden platform, http://antifraud.company/, AntiFraud Company
24Instellingsdiensten toegankelijk via mobiele interfaces? Een afweging tussen gebruiksvriendelijkheid en beveiliging, https://blog.surf.nl/instellingsdiensten-toegankelijk-via-mobiele-interfaces-een-afweging-tussen-gebruiksvriendelijkheid-en-beveiliging/
25Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB), versie 2.0, https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Basis-_en_Kerngegevens_(RSGB)
26Informatiemodel Zaken (RGBZ), versie 1.0, https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaken_(RGBZ)
27Informatiemodel Zaaktypen (ImZTC), versie 2.1, https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaaktypen_(ImZTC)
28De digitale overheid: maak het waar!, Studiegroep informatiesamenleving en overheid, 18 april 2017, https://www.digitaleoverheid.nl/document/rapport-maak-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid/