Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Thema Architectuur Mobiel


Referenties
NrReferentie
01Enterprise Architectuur Rijksdiensten, http://earonline.nl/index.php/Informatiseringsdomein_Werkplekdiensten
02Presentatie katern mobiele architectuur – Digitale agenda 2020, 5 april 2017
04Inwonercloud, http://www.inwonercloud.nl/
05GPO voorstellen onderdeel inwonercloud, 04-04-2016, gemeente Woerden
06Referentiearchitectuur voor mobiele applicaties voor EZ (publieke versie), versie 1.1, 8 januari 2016.
07GEMMA software catalogus, https://www.softwarecatalogus.nl/
08Nederlandse Overheid Referentiearchitectuur, NORA, http://noraonline.nl/wiki/NORA_online
09Gemeentelijke Referentie Architectuur, GEMMA, http://gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijke_Model_Architectuur_(GEMMA)
10Enterprise mobility Rijksoverheid – Anyplace, Anytime, Any device, versie 1.1, 30 mei 2013, Shared Service Center ICT DJI
11Gemeentelijk gegevenslandschap v0.72, 2017, KING 2017
12Digitale mobiliteit en de NORA – over de impact van mobility op de iOverheid en de NORA principes, 17 juni 2016
13Vervangen door 18
14Handreiking mobility 2017-2018 (Enterprise Mobility Rijk), SSC-ICT DJI, v1.0, 24 november 2016.
15Handreiking Mobiele App. Ontwikkeling en Beheer voor de Rijksoverheid. Versie 2.0 - april 2018
16Beveiligingseisen voor mobile apps v1.0, 25 februari 2016, Centrum Informatiebeveiliging en Privacy bescherming
17Resonsive webdesign, wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Responsive_webdesign
18Katern GEMMA 2.0 integratiearchitectuur, KING, http://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/b/bc/Katern_GEMMA_2.0_Integratiearchitectuur.pdf
19JSON wiki, https://nl.wikipedia.org/wiki/JSON
20Rest, https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
21Stelsel van basisregistraties, Digitale overheid, https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/
22Strategische en Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), KING, 30 april 2014
23Meld een vermoeden platform, http://antifraud.company/, AntiFraud Company
24Instellingsdiensten toegankelijk via mobiele interfaces? Een afweging tussen gebruiksvriendelijkheid en beveiliging, https://blog.surf.nl/instellingsdiensten-toegankelijk-via-mobiele-interfaces-een-afweging-tussen-gebruiksvriendelijkheid-en-beveiliging/
25Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB), versie 2.0, https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Basis-_en_Kerngegevens_(RSGB)
26Informatiemodel Zaken (RGBZ), versie 1.0, https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaken_(RGBZ)
27Informatiemodel Zaaktypen (ImZTC), versie 2.1, https://www.gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaaktypen_(ImZTC)
28De digitale overheid: maak het waar!, Studiegroep informatiesamenleving en overheid, 18 april 2017, https://www.digitaleoverheid.nl/document/rapport-maak-studiegroep-informatiesamenleving-en-overheid/