Opvragen Verwerkingsacties – Beperkte set velden, vertrouwelijkheid opgeheven

ArchiMate-modellen > Logging en verwerkingen > ApplicationFunctions > Opvragen Verwerkingsacties – Beperkte set velden, vertrouwelijkheid opgeheven
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Logging en verwerkingen en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
* De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode. * De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd. * Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn. * De functie retourneert alleen verwerkingsacties waarvan de vertrouwelijkheid is opgeheven. * De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd. (ApplicationFunction) Opvragen Verwerkingsacti- es – Beperkte set velden, vertrouwelijkhei- d opgeheven Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden. (ApplicationFunction) Opvragen verwerkingsacti- es ApplicationProcess Opvragen log Een verwerkingsactie is een operatie die wordt uitgevoerd door een geautomatiseerd systeem waarbij er (persoons)gegevens verwerkt worden. Een verwerkingsactie wordt uitgevoerd als onderdeel van (een handeling van) een verwerking. Het dataobject Verwerkingsacties bevast de registraties van de verwerkingsacties. (DataObject) Verwerkingacti- es AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 29-04-2021 23:58:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-04-2021 23:58:37 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Logging en verwerkingen
ArchiMate_Function.png
Naam  : Opvragen Verwerkingsacties – Beperkte set velden, vertrouwelijkheid opgeheven
Definitie  : * De functie retourneert alle verwerkingsacties die over de opgegeven persoon gelogd zijn in de opgevraagde periode.
  • De functie retourneert alleen actuele verwerkingsacties. Er worden geen historische of vervallen verwerkingsacties geretourneerd.
  • Indien een verwerkingsactiviteit opgegeven is worden alleen verwerkingsacties geretourneerd die onder deze verwerkingsactiviteit gelogd zijn.
  • De functie retourneert alleen verwerkingsacties waarvan de vertrouwelijkheid is opgeheven.
  • De attributen Systeem, Gebruiker en Gegevensbron worden niet geretourneerd.
Object ID  : 9caf18af-9ecf-4232-8a4b-fd9d8ac2e7eb
Object ID_nl  : 9caf18af-9ecf-4232-8a4b-fd9d8ac2e7eb
Original ID  : id-9837cb86c41b4991b3343988f9ef7055
Semanticsearch  : opvragen verwerkingsacties – beperkte set velden, vertrouwelijkheid opgeheven
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Onderdeel van:

  • Opvragen verwerkingsacties (Deze functie is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vetrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vetrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden.)

Komt voor op   :  ArchiMate views: