Zaakgerichtwerken


Wat is zaakgericht werken?[bewerken]

Zaakgericht werken is een manier van werken die zich richt op het goed en transparant afhandelen van ‘zaken.’ Een zaak is in dit verband een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een duidelijk resultaat. Bij dienstverlening is een (aan-)vraag de aanleiding om een zaak te starten en te behandelen. De zaak eindigt met het leveren van de gevraagde dienst, in de vorm van het resultaat van de zaak. Dat kan dus ook het besluit zijn om de (aan-)vraag niet te honoreren. Het concept van zaakgericht werken legt een frame van statusovergangen over de processen heen.

Waarom is Zaakgericht Werken van belang?[bewerken]

Het Kabinetsbeleid is er op gericht dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen digitaal moeten kunnen afhandelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid alle informatie, die voor burgers relevant is, digitaal beschikbaar maakt. Statusinformatie over de voortgang van de behandeling van een zaak valt hier onder, evenals (deel van) de inhoud van het desbetreffende zaakdossier en een duurzame toegankelijkheid hiervan. Zaakgericht werken helpt overheidsorganisaties dus invulling te geven aan de landelijke strategie voor het realiseren van een Digitale Overheid.

Zaakgericht werken is geen doel op zich, maar wordt ingezet om:

  • Het verbeteren van de dienstverlening aan klanten;
  • Het verhogen van de efficiency van de processen;
  • Het verbeteren/vereenvoudigen van de informatievoorziening;
  • Het verkrijgen van meer transparantie en inzicht in (de voortgang van) de processen over de verschillende domeinen heen;
  • Het vergroten van de bestuurbaarheid van de processen;
  • (soms) Het vervangen van verschillende vakspecifieke systemen door een generiek zaaksysteem (al kan dit moeilijk een doel op zich zijn).


De scope van Zaakgericht werken kan klein en gedetailleerd zijn, of groot en gemeentebreed.


Direct aan de slag

Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je hergebruik en een vliegende start kunt maken?

Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die al zaakgericht werken. U kunt van hun ervaringen leren. En ook van de vraagstukken en lopende discussies die daar spelen.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 02:02.