Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

GEMMA modelleerafspraken en afgeleide relatiesIn de GEMMA modelleerafspraken staat exact weergegeven welke concepten in de GEMMA gebruikt zijn. In de modelleerafspraken kun je bijvoorbeeld aflezen hoe de hiërarchie in het bedrijfsfunctiemodel is opgebouwd en wat de opbouw is van het applicatiefunctiemodel.

Op basis van dit model zijn tevens de ArchiMate export bestanden uit de Softwarecatalogus van een een gemeente/samenwerking en leverancier gedocumenteerd.

In de onderstaande view is weergegeven welke relaties worden afgeleid ten behoeve van de Softwarecatalogus.


Landelijke voorzieningen (ArchiMateNote) Landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen (ArchiMateNote) Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) (BusinessService) Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) (BusinessService) Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) (ApplicationComponent) Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) (ApplicationService) Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e Facturen) Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) (ApplicationService) GEMMA standaardenlijst (ArchiMateNote) GEMMA standaardenlijst GEMMA standaardenlijst (ArchiMateNote) Standaardversie (TMLO 1.1) (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Standaardversie (TMLO 1.1) (Constraint) Standaard (TMLO) (Constraint) Standaard (TMLO) Standaard (TMLO) (Constraint) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) (Constraint) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) (Constraint) Classificatie-framework (Constraint) Classificatie framework Classificatie-framework (Constraint) GEMMA (ArchiMateNote) GEMMA GEMMA (ArchiMateNote) Applicatiefunctie (Beheren zaken) (ApplicationFunction) Applicatiefunctie (Beheren zaken) Applicatiefunctie (Beheren zaken) (ApplicationFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) (BusinessFunction) Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) (ApplicationComponent) Referentiecomponent (Zaakafhandelings component) Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) (ApplicationComponent) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) (ApplicationFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) (BusinessFunction) Domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep Domein en doelgroep (ApplicationFunction) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) (ApplicationFunction) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) (ApplicationFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) (BusinessFunction) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) (WorkPackage) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) (WorkPackage) RealisationRelationship UsedByRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecialisationRelationship AggregationRelationship UsedByRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Doelgroepfilter Doelgroepfilter (AssociationRelationship) Domeinfilter Domeinfilter (AssociationRelationship) Bedrijfsfunctiefilter (hierarchie) Bedrijfsfunctiefilter (hierarchie) (AssociationRelationship) UsedByRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship UsedByRelationship AggregationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship RealisationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Voorgeschreven standaard Voorgeschreven standaard (RealisationRelationship) Afgeleide aanbevolen of verplichte standaardversie Afgeleide aanbevolen of verplichte standaardversie (AssociationRelationship) UsedByRelationship Aanbevolen of verplichte standaard Aanbevolen of verplichte standaard (RealisationRelationship) Afgeleide landelijke koppelvlakstandaard Afgeleide landelijke koppelvlakstandaard (AssociationRelationship)Elementen

Element Beschrijving Toelichting Elementtype
Applicatiefunctie (Beheren zaken) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views.Applicatiefunctie wordt door minimaal één (sub)(sub)bedrijfsfunctie gebruikt.

Een referentiecomponent kan zijn toegekent aan meerdere applicatiefuncties. Een applicatiefunctie heeft in principe 1 referentiecomponent, maar meer kan.


Eigenchappen van applicatiefunctie

 • GEMMA type =niet gevuld
 • Documentatie - Definitie van de applicatiefunctie
 • Naam - Naam van de applicatiefunctie
 • Object ID - Unieke sleutel van applicatiefunctie , GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationFunction
Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodelEigenchappen van bedrijfsfunctie
 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie'
 • Documentatie - Definitie van de bedrijfsfunctie
 • Naam - Naam van de bedrijfsfunctie
 • Object ID - Unieke sleutel van bedrijfsfunctie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
BusinessFunction
Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.Eigenschappen van een buitengemeentelijke component
 • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke component
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke component
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke component, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationComponent
Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) Een buitengemeentelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een buitengemeentelijk component.Eigenschappen van een buitengemeentelijke dienst
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke dienst
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke dienst
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke dienst, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke dienst'
BusinessService
Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit.Eigenschappen van een buitengemeentelijke service
 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service'
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke service
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke service
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke service, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationService
Classificatie-framework De standaarden worden in een raamwerk geclassificeerd op twee dimensies:
 • GEMMA domeinarchitectuur
 • Interoperabiliteitslagen
Deze indeling is nog niet beschikbaar
Met het raamwerk wordt bereikt dat:
 • duidelijkheid wordt gecreëerd in welke standaarden gelden;
 • inzicht ontstaat wat de gelijksoortige standaarden zijn en dat dit aantal wordt geminimaliseerd;
Constraint
Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) De doelgroep is een ordening van de generieke gemeentelijke applicatiefuncties.Eigenchappen van een doelgroep
 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Doelgroep'
ApplicationFunction
Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruiktHet objecttype Werkpakket is tijdelijk en zal in ArchiMate 3 vervangen worden door het objecttype groep


Eigenchappen van domein

 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein'
WorkPackage
Domein en doelgroep De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroepEigenchappen van domein en doelgroep
 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein en doelgroep'
ApplicationFunction
Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling op basis van de specificatieStandaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen.


Eigenschappen van een gradatie

 • GEMMA type='Groep'
 • GEMMA subtype='Gradaties'
 • Documentatie - Korte omschrijving van de gradatie
 • Naam - Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling op basis van de specificatie
 • Object ID - Unieke sleutel van gradaties, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Constraint
Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) De lagen van het bedrijfsfunctiemodelEigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag'
BusinessFunction
Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoeringEigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein'
BusinessFunction
Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) De definitie van een referentiecomponent is dat dit een type Applicatiecomponent is. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.In de Softwarecatalogus wordt de referentiecomponent gebruikt als de verbinding tussen softwareaanbod leveranciers en softwaregebruik gemeenten. Een softwarepakket kan functionaliteit bieden voor één of meerdere referentiecomponenten, daarmee krijgt u een globaal beeld van de functionaliteit.


Eigenschappen van een referentiecomponent

 • GEMMA type='Referentiecomponent'
 • Documentatie - Korte beschrijving van de referentiecomponent
 • Naam - Naam van de referentiecomponent
 • Object ID - Unieke sleutel van referentiecomponent, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationComponent
Standaard (TMLO) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.GEMMA kent diverse architectuurproducten waaraan het predikaat 'standaard' is toegekend


Eigenschappen van een standaard

 • GEMMA type='Standaard'
 • Documentatie - Korte beschrijving van de standaard
 • Naam - Naam van de standaard
 • Object ID - Unieke sleutel van standaard, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • URL - Website met meer informatie over de standaard
 • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
 • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
 • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
 • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
 • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
Constraint
Standaardversie (TMLO 1.1) Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponentEigenschappen van een standaarversie
 • GEMMA type='Standaardversie'
 • Naam - Naam van de standaardversie
 • Documentatie - Korte toelichting op de versie van de standaard
 • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie
 • Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling
  • Einde ondersteuning
  • In gebruik
  • In ontwikkeling
  • Teruggetrokken
Constraint
Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie.Eigenchappen van Sub applicatiefunctie zijn gelijk aan die van de applicatiefunctieApplicationFunction
Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen.Eigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type = niet gevuld
BusinessFunction
SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties.Eigenchappen van SubSub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type = niet gevuld
BusinessFunction


Relaties

Van Relatie Naar Beschrijving Toelichting Elementtype
Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) Aanbevolen of verplichte standaard Standaard (TMLO) Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen.Met deze relatie word vastgelegd wanneer - voor welke referentiecomponent - een standaard verplicht of aanbevolen is. Van de verplichte standaard wordt een pakket geacht de in gebruik zijnde standaardversie(s) te ondersteunen.

Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'

 • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
 • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
RealisationRelationship
Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) Afgeleide aanbevolen of verplichte standaardversie Standaardversie (TMLO 1.1) Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus.

Regel voor afleiden:

 • Als een referentiecomponent een "Aanbevolen of verplicht" relatie met een standaard heeft, maak dan een "Aanbevolen of verplicht" relatie met alle onderliggende standaardversies waarvoor geldt dat de GEMMA status in gebruik is.
 • Deze relatie bestaat niet in het model, alleen in de Softwarecatalogus
Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'
 • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
 • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • AssociationRelationship
  Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Afgeleide landelijke koppelvlakstandaard Standaard (TMLO) Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus.

  Regel voor afleiden:

  • Maakt tussen de Buitengemeentelijke component een relatie met de standaard, wanneer geldt dat één van de buitengemeentelijke koppelvlakken deze standaard voorschrijft.
  • Deze relatie bestaat niet in het model, alleen in de Softwarecatalogus
  AssociationRelationship
  Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) Bedrijfsfunctiefilter (hierarchie) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Een referentiecomponent wordt gebruikt in één of meerdere bedrijfsfunctiesAssociationRelationship
  Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) Doelgroepfilter Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. De functionaliteit toegewezen aan een referentiecomponent wordt gebruikt door één of meerdere doelgroepenAssociationRelationship
  Referentiecomponent (Zaakafhandelings-component) Domeinfilter Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Dit is een afgeleide relatie die wordt aangemaakt en doorgeven aan de Softwarecatalogus. Een referentiecomponent wordt gebruikt in één of meerdere domeinenAssociationRelationship
  Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) Voorgeschreven standaard Standaard (TMLO) RealisationRelationship